Marka Yönetimi ve Arketipler

Güçlü markalar, aklımıza ve ruhumuza hitap eder, ilgi uyandırır ve hayatımıza anlam katar. bizim aklımıza, ruhumuza, duygularımıza hitap eder. Hayat tarzımızda yer verdiğimiz kavramlara karşılık düşen anlam arayışımıza markalarda duruşları ile cevap verir. Marka kişiliği sunulan bir ürünün yada hizmetin somut varlığının yanında soyut bir varlık yani ruh da kazanmasıdır. Binlerce marka arasından ayrışmak, farklı…

Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

  İçinde bulunduğumuz dönemin dinamikleri, şirketlerin sadece ürün ve hizmet üretimi ve satışı ile finansal başarı elde etmelerinin artık yeterli gelmediği, buna ilaveten iyi kurumsal yönetim uygulamalarının ilke edinilmesi ve bu noktada çevreye ve topluma duyarlılığın temel alınmasını gerektiren bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı da bu gerekliliğin bir parçası olarak hem şirketler hem de…

Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi

Stratejik Planlama, şirketlerde geleceğin öngörüldüğü ve önceden şekillendirildiği, bu noktaya ulaşabilmek için gerekli sistem ve prosedürlerin geliştirildiği bir süreçtir. İş hayatında şirketlerde “Stratejik Planlama” departmanlarında görev yapan ve ya uzun vadede bu alanda kariyer hedefleyen katılımcılar için Stratejik Planlamanın önemi, gerekliliği konusunda farkındalık sağlanması, şirketlerde “Stratejik Planlama” süreçlerinde üstlenilebilecek rol ve sorumlulukların gerektirdiği stratejik bakış…

Proje Yönetimi Metodolojisi Eğitimi

PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ EĞİTİMİ Eğitimin amacı uluslararası kabul görmüş PMI metodolojisi doğrultusunda proje yönetiminin; Başlangıç, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma aşamalarında; Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik başlıklarının yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile entegrasyonunun nasıl sağlanacağını katılımcılarına aktarmaktır. EĞİTİMİN İÇERİĞİ  Proje Yönetimi Nedir?  Proje Yönetiminin…

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Eğitimi

STRATEJİK PAZARLAMA ve MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ Pazarlama ve Marka Yönetimi süreçleri, birbirinden ayrılamaz bir bütün olmakla birlikte, pazar dinamikleri, tüketici tercihleri ve teknolojinin getirdiği değişimler gözönünde bulundurularak stratejik bir bakış açısı ile irdelenmeye ve şekillendirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Eğitimi, pazarlama süreçlerini ve markaların dünyasını çevreleyen değişkenleri bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde ele…

Pazarlamanın vazgeçilmezi Big Data

Güncelliğini uzun soluklu korumaya devam eden “Big Data” kavramı için  sonsuza kadar genişlemesini sürdürecek, kendinden feyz alarak gelişecek ve evrilecek bir kavram demek yanlış olmaz. İnsanoğlunun eskiden beri en büyük ihtiyacı merak ettiği konulara cevap bulmak, sebep-sonuç ilişkileri ile elde ettiği verilerin ne gibi içgörülerin sonucunda ortaya çıktığını anlamak ve ardında yatan gerçekleri ortaya çıkarmak.…

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Yönetim bilimciler tarafından  her türlü şirkete uyarlanan oldukça geniş kapsamdaki bu yönetim biçiminin kontrollu, planlı,düzenli ve müşteri memnuniyetini esas alan şekline Kurumsal Yönetim “Corporate Governance” adını vermektedirler. Kurumsal Yönetimin ana amacı temelde tüm paydaşların kendilerine şu soruyu sormalarıdır: Kurum veya şirket iyi bir şekilde nasıl yönetilir? Bu soruya cevap dahilinde Kurumsal Yönetime dair dar ve…