Endüstri 4.0 ile Değişim Dinamikleri

Endüstri 4.0, özü itibariyle geleneksel üretim yöntemleri ile bilişimin getirdiği yeniliklerin birbiriyle harmanlaması sürecidir. Bu  yaklaşım, endüstriyel üretim yapan şirketlerin değer zincirinden  iş süreçlerine, hammadde tedariğinden müşteri ilişkilerine uzanan yolda ciddi değişim ve dönüşüm imkanları sunuyor. Internet, bir değişim katalizörü olarak hayatımıza girdiği günden itibaren hem iletişim de hem de tüketici davranışlarında önemli değişimler sağladı.  Web tabanlı…