Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimi

Stratejik Planlama, şirketlerde geleceğin öngörüldüğü ve önceden şekillendirildiği, bu noktaya ulaşabilmek için gerekli sistem ve prosedürlerin geliştirildiği bir süreçtir. İş hayatında şirketlerde “Stratejik Planlama” departmanlarında görev yapan ve ya uzun vadede bu alanda kariyer hedefleyen katılımcılar için Stratejik Planlamanın önemi, gerekliliği konusunda farkındalık sağlanması, şirketlerde “Stratejik Planlama” süreçlerinde üstlenilebilecek rol ve sorumlulukların gerektirdiği stratejik bakış…

Proje Yönetimi Metodolojisi Eğitimi

PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ EĞİTİMİ Eğitimin amacı uluslararası kabul görmüş PMI metodolojisi doğrultusunda proje yönetiminin; Başlangıç, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma aşamalarında; Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik başlıklarının yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile entegrasyonunun nasıl sağlanacağını katılımcılarına aktarmaktır. EĞİTİMİN İÇERİĞİ  Proje Yönetimi Nedir?  Proje Yönetiminin…

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Eğitimi

STRATEJİK PAZARLAMA ve MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ Pazarlama ve Marka Yönetimi süreçleri, birbirinden ayrılamaz bir bütün olmakla birlikte, pazar dinamikleri, tüketici tercihleri ve teknolojinin getirdiği değişimler gözönünde bulundurularak stratejik bir bakış açısı ile irdelenmeye ve şekillendirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Eğitimi, pazarlama süreçlerini ve markaların dünyasını çevreleyen değişkenleri bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde ele…