İş Dünyasının Değişim Hızına Adapte Olabilmek Endüstri 4.0 Döneminde İnovasyon Fırsatları Yaratmak Tasarım Odaklı Düşünce ile Mümkün..

    Değişim hızının her geçen gün katlandığı günümüzde çağımızın en önemli odak noktası insan. İnsanlık tarihine dönüp baktığımızda avcılık toplayıcılıktan tarıma yada tarımdan sanayi toplumlarına geçiş aşamaları adaptasyon bakımından bu kadar büyük hızda gerçekleşmemişti. Bu durum şirketler ve markalar  nezdinde de sürdürülebilir rekabet avantajı kavramını yavaş yavaş ortadan kaldırmaya, onları daha esnek ve çevik…

Endüstri 4.0 ile Değişim Dinamikleri

Endüstri 4.0, özü itibariyle geleneksel üretim yöntemleri ile bilişimin getirdiği yeniliklerin birbiriyle harmanlaması sürecidir. Bu  yaklaşım, endüstriyel üretim yapan şirketlerin değer zincirinden  iş süreçlerine, hammadde tedariğinden müşteri ilişkilerine uzanan yolda ciddi değişim ve dönüşüm imkanları sunuyor. Internet, bir değişim katalizörü olarak hayatımıza girdiği günden itibaren hem iletişim de hem de tüketici davranışlarında önemli değişimler sağladı.  Web tabanlı…

Hakkımızda

HANERSMAN Yönetim Danışmanlığı Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri Ltd Şti uzun yıllar boyunca farklı sektörlerde kazanılan mühendislik, süreç iyileştirme, kalite ve verimlilik artışı, proje yönetimi, pazarlama ve marka yönetimi, strateji geliştirme ve planlama, pazar, rekabet ve tüketici araştırmaları alanlarında kazanılan tecrübelerin çerçevesinde kurulmuştur. Günümüz iş ortamında markalar ve şirketler yeni nesil teknolojilerin ekseninde eskisinden daha farklı…