Marka Yönetimi ve Arketipler

Güçlü markalar, aklımıza ve ruhumuza hitap eder, ilgi uyandırır ve hayatımıza anlam katar. bizim aklımıza, ruhumuza, duygularımıza hitap eder. Hayat tarzımızda yer verdiğimiz kavramlara karşılık düşen anlam arayışımıza markalarda duruşları ile cevap verir. Marka kişiliği sunulan bir ürünün yada hizmetin somut varlığının yanında soyut bir varlık yani ruh da kazanmasıdır. Binlerce marka arasından ayrışmak, farklı…

Pazarlamanın vazgeçilmezi Big Data

Güncelliğini uzun soluklu korumaya devam eden “Big Data” kavramı için  sonsuza kadar genişlemesini sürdürecek, kendinden feyz alarak gelişecek ve evrilecek bir kavram demek yanlış olmaz. İnsanoğlunun eskiden beri en büyük ihtiyacı merak ettiği konulara cevap bulmak, sebep-sonuç ilişkileri ile elde ettiği verilerin ne gibi içgörülerin sonucunda ortaya çıktığını anlamak ve ardında yatan gerçekleri ortaya çıkarmak.…