Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

  İçinde bulunduğumuz dönemin dinamikleri, şirketlerin sadece ürün ve hizmet üretimi ve satışı ile finansal başarı elde etmelerinin artık yeterli gelmediği, buna ilaveten iyi kurumsal yönetim uygulamalarının ilke edinilmesi ve bu noktada çevreye ve topluma duyarlılığın temel alınmasını gerektiren bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı da bu gerekliliğin bir parçası olarak hem şirketler hem de…

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Yönetim bilimciler tarafından  her türlü şirkete uyarlanan oldukça geniş kapsamdaki bu yönetim biçiminin kontrollu, planlı,düzenli ve müşteri memnuniyetini esas alan şekline Kurumsal Yönetim “Corporate Governance” adını vermektedirler. Kurumsal Yönetimin ana amacı temelde tüm paydaşların kendilerine şu soruyu sormalarıdır: Kurum veya şirket iyi bir şekilde nasıl yönetilir? Bu soruya cevap dahilinde Kurumsal Yönetime dair dar ve…