Notalardan Konsere, Fikirden Stratejiye: Girişimcilik Sanatı

Herkesin en büyük hayali günün birinde kendi işini kurmak ve hayal ettiği ürünü yada hizmeti sunarken çevresine sunduğu çözümler ile hem işini büyütmek hem de kendisini daha ileriye taşıyacak fırsatları gözlemlemeyi sürdürmektir. Aslında bu yolculuğun iş modelinden tutunda pazara açılma, üretim ve müşteriye ulaşma aşamalarının hepsi bilgi, deneyim ve tecrübe ile harmanlanmış bir yaratım sürecidir.…

İş Dünyasının Değişim Hızına Adapte Olabilmek Endüstri 4.0 Döneminde İnovasyon Fırsatları Yaratmak Tasarım Odaklı Düşünce ile Mümkün..

    Değişim hızının her geçen gün katlandığı günümüzde çağımızın en önemli odak noktası insan. İnsanlık tarihine dönüp baktığımızda avcılık toplayıcılıktan tarıma yada tarımdan sanayi toplumlarına geçiş aşamaları adaptasyon bakımından bu kadar büyük hızda gerçekleşmemişti. Bu durum şirketler ve markalar  nezdinde de sürdürülebilir rekabet avantajı kavramını yavaş yavaş ortadan kaldırmaya, onları daha esnek ve çevik…

Endüstri 4.0 ile Değişim Dinamikleri

Endüstri 4.0, özü itibariyle geleneksel üretim yöntemleri ile bilişimin getirdiği yeniliklerin birbiriyle harmanlaması sürecidir. Bu  yaklaşım, endüstriyel üretim yapan şirketlerin değer zincirinden  iş süreçlerine, hammadde tedariğinden müşteri ilişkilerine uzanan yolda ciddi değişim ve dönüşüm imkanları sunuyor. Internet, bir değişim katalizörü olarak hayatımıza girdiği günden itibaren hem iletişim de hem de tüketici davranışlarında önemli değişimler sağladı.  Web tabanlı…

Marka Yönetimi ve Arketipler

Güçlü markalar, aklımıza ve ruhumuza hitap eder, ilgi uyandırır ve hayatımıza anlam katar. bizim aklımıza, ruhumuza, duygularımıza hitap eder. Hayat tarzımızda yer verdiğimiz kavramlara karşılık düşen anlam arayışımıza markalarda duruşları ile cevap verir. Marka kişiliği sunulan bir ürünün yada hizmetin somut varlığının yanında soyut bir varlık yani ruh da kazanmasıdır. Binlerce marka arasından ayrışmak, farklı…